جهان در حال جنگ است و شما فرمانده یک ارتش هستید که برای تسلط جهان جنگ می کنید.شما باید نیروهایتان را برای حمله بیرحمانه سازماندهی کنید و دشمنانتان را شکست دهید  5487و سرزمین و اموال آنها  5487را به غنیمت بگیرید.تو این بازی دلیل بردن میتونه  5487مذاکره کردن ٬ شانس و استراتری خوب باشه.تو این بازی 5487 کلاسیک نقشه پیشرفته ای در اختیارتون قرار میدهند که با استفاده از هوش خود باید از آن استفاده کنید. تو این بازی شما سربازانتان را مستقر می کنید نیروهای دشمن به شما حمله می کنند و  5487حتی بعضی مواقع همپیمانانتان به شما خیانت می کنند.گرافیک برتر این بازی 5487 به نبردها روح می دهد .اگر شما یک بازی پر خطر دوست دارید من این بازی رو توصیه می کنم.

 5487از ویزگی های این بازی فکری:
- 5487 موزیک کلاسیک
- گرافیک عالی
- سازگاری با هر نوع سیستم
- جز بازی های كلاسیك
- استراتژی بودن بازی
- مدیریتی بودن بازی

سیستم مورد نیاز:
 5487Windows 95/98/ME/2000/XP (32 bit)
Pentium 166 or better
DirectX 7.0 or later

risk2.jpg
برترین سایت دانلود ایران

جهان در حال جنگ است و شما فرمانده یک ارتش هستید که برای تسلط جهان جنگ می کنید.شما باید نیروهایتان را برای حمله بیرحمانه سازماندهی کنید و دشمنانتان را شکست دهید  5487و سرزمین و اموال آنها  5487را به غنیمت بگیرید.تو این بازی دلیل بردن میتونه  5487مذاکره کردن ٬ شانس و استراتری خوب باشه.تو این بازی 5487 کلاسیک نقشه پیشرفته ای در اختیارتون قرار میدهند که با استفاده از هوش خود باید از آن استفاده کنید. تو این بازی شما سربازانتان را مستقر می کنید نیروهای دشمن به شما حمله می کنند و  5487حتی بعضی مواقع همپیمانانتان به شما خیانت می کنند.گرافیک برتر این بازی 5487 به نبردها روح می دهد .اگر شما یک بازی پر خطر دوست دارید من این بازی رو توصیه می کنم.

 5487از ویزگی های این بازی فکری:
- 5487 موزیک کلاسیک
- گرافیک عالی
- سازگاری با هر نوع سیستم
- جز بازی های كلاسیك
- استراتژی بودن بازی
- مدیریتی بودن بازی

سیستم مورد نیاز:
 5487Windows 95/98/ME/2000/XP (32 bit)
Pentium 166 or better
DirectX 7.0 or later

risk2.jpg
risk2_screenshot3.jpgrisk-ii-2.jpgthumb_2_big.jpg


نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 مهر 1388    | توسط: مجید آباد    |    | نظرات()